ECSE Advanced

Tìm hiểu sâu hơn về các khía cạnh phức tạp hơn của Wi-Fi.

Khóa học 4 ngày này bao gồm các bài giảng trên lớp và phòng thí nghiệm do các chuyên gia Wi-Fi giảng dạy. Đi sâu vào sự phức tạp của việc thiết kế, tối ưu hóa và khắc phục sự cố mạng Wi-Fi như:

 • Học cách vận dụng sơ đồ tầng để tăng hiệu quả thiết kế mạng WLAN
 • Làm việc với CAD để phát triển sơ đồ tầng của riêng bạn
 • Học cách điều chỉnh hiệu số RSSI trong Ekahau
 • Hướng dẫn từng bước về cách sử dụng Mẫu báo cáo Ekahau
 • Sử dụng các tập lệnh Python được soạn sẵn để thao tác các tệp dự án Ekahau
 • Kiểm tra thông lượng với Ekahau e-Perf
 • Phòng thí nghiệm để đo độ suy giảm của tường
 • Phòng thí nghiệm Kết nối Ekahau dành cho iPad, iPhone bằng Sidekick

Thông tin chi tiết về khóa học:

 • ECSE Design là điều kiện tiên quyết, tối đa 12 người mỗi lớp
 • Nhận chứng chỉ ECSE Nâng cao độc quyền sau khi vượt qua kỳ thi chứng nhận (có thể được thi lại với một khoản phí tối thiểu nếu không đạt trong khóa học đầu tiên)
 • Đủ điều kiện cho 16 BICSI CEC (OV-EKAH-VA-1218-1)

Tìm hiểu thêm ngay hôm nay

3 + 13 =