Bạn cần Demo hay báo giá

Bạn cần Demo và báo giá hỗ trợ ?

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ Demo và báo giá ưu đãi. 

sale team

11 + 7 =

Các thương hiệu lớn nhất thế giới tin tưởng Ekahau cho mạng Wi-Fi của họ.

cisco
imb
google
Netflix
verizon
microsoft
bank of america
dell
jetblue
nasa
ny
harvard
Device family with sidekick

Giá tham khảo mua trọn bộ

Ekahau Connect
Bao gồm:

Phần mềm Ekahau AI Pro

Thiết bị Sidekick 2

Ekahau Connect Subscription – 1YR

(gồm có: Ekahau Survey App + Ekahau Analyzer App + Ekahau Insights + Ekahau Capture + Ekahau Cloud)

+ Chi phí Shipping

+ Chi phí thuế (Tax)

= $13,990 

Giá tham khảo Thuê trọn bộ 1 năm

Ekahau Connect
Bao gồm:

Phần mềm Ekahau AI Pro

Thiết bị Sidekick 2

Ekahau Connect Subscription – 1YR

(gồm có: Ekahau Survey App + Ekahau Analyzer App + Ekahau Insights + Ekahau Capture + Ekahau Cloud)

+ Chi phí Shipping

+ Chi phí thuế (Tax)

= $6.925 / 1 năm