ECSE Troubleshooting

Khắc phục sự cố mạng LAN không dây

Khóa học 4 ngày này bao gồm các bài giảng trên lớp và phòng thí nghiệm thực hành do các chuyên gia Wi-Fi giảng dạy. Xem xét các sự cố mạng LAN không dây tiềm ẩn cũng như các quy trình khắc phục sự cố mạng tiêu chuẩn bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật khác nhau để xác định sự cố.

  • Đặt nền tảng kiến ​​thức và từ vựng được chia sẻ, bao gồm các nguyên tắc cơ bản về RF, 802.11 và cách Wi-Fi hoạt động từ góc độ thiết bị khách Wi-Fi
  • Làm việc thông qua 6 quy trình khắc phục sự cố mạng tiêu chuẩn bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật khác nhau ở mỗi giai đoạn để xác định các vấn đề bao gồm: Điều tra, Đo lường, Xác thực, Phân tích, Thẩm vấn và Quản lý
  • Phòng thí nghiệm thực hành sử dụng các công cụ miễn phí, công cụ chi phí thấp và công cụ chuyên nghiệp
  • Và nhiều hơn nữa!

Thông tin chi tiết về khóa học:

  • Không có điều kiện tiên quyết, nhưng CWNA được khuyến khích. Cần nắm chắc mô hình OSI, các giao thức mạng và luồng lưu lượng mạng.
  • Tối đa 12 người / lớp
  • Nhận chứng chỉ Khắc phục sự cố ECSE độc quyền sau khi vượt qua kỳ thi chứng nhận
  • Đủ điều kiện cho 6 BICSI CEC (OV-EKAH-VA-0719-1)

Tìm hiểu thêm ngay hôm nay

15 + 12 =