Sử dụng Ekahau Sidekick

Sẵn sàng thiết kế và xác thực mạng Wi-Fi?
Bắn lên Ekahau Sidekick.

Bạn cần hiểu vùng phủ sóng của mạng Wi-Fi hiện có của mình?
Sử dụng Ekahau Sidekick.

Bạn gặp sự cố với mạng Wi-Fi của mình mà bạn cần giải quyết?
Bạn đoán nó… Sidekick nó là.

sideekick overview

Cách vận hành Ekahau Sidekick trong 4 bước đơn giản

Wear it

Bước 1: Mặc nó

Ekahau Sidekick được vận chuyển với dây đeo kiểu sứ giả cho phép mang theo nhiều cách để thuận tiện và dễ sử dụng.

Bước 2: Nhấn nút
Nhấn nút duy nhất trên thiết bị để bật và khởi động ứng dụng Ekahau mà bạn muốn sử dụng.

Press a Button
Walk with it

Bước 3: Đi bộ với nó
Trong khi khảo sát cơ sở, Ekahau Sidekick đo lường mọi thứ cần biết về Wi-Fi và liên tục gửi các phép đo tới ứng dụng Ekahau trên máy tính xách tay hoặc máy tính bảng của bạn.

Bước 4: Phân tích dữ liệu
Kết quả cuối cùng là xác thực Wi-Fi chính xác, rõ ràng hoặc khắc phục sự cố với thời gian tại chỗ tối thiểu.

Step 4: Analyze the Data

Tài nguyên liên quan